FANDOM


Virus.DOS.Algerian.1400 lub Algerian to wirus na system MS-DOS.

OPIS Edytuj

Algerian to memory resident encrypted parasitic virus. Zagnieżdża się w INT 21h i dopisuje się do plików .exe które są odpalone. Bazując na dacie systemowej i czasie, wirus wyświetla tekst:

.....T h e   A l g e r i a n   V i r u s.....

Version 1.00 , 1993

by

Ahmet Cezayirli

Istanbul University

Electronics Engineering